Cookies a GDPR

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Celem informacji o ochronie danych osobowych (zwanego dalej "informacją") jest poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu danych osobowych, które zostaną przekazane firmie Gansa, a.s., o identyfikatorze numer: 27826791, z siedzibą w Hasičská 930/53, 70030 Ostrava - Hrabůvka, za korzystanie ze strony internetowej pod adresem www.dermacol.pl, zawarcie umowy kupna lub w innym celu.

Gansa przetwarza wszystkie dane osobowe swoich klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą nr 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, (zwaną dalej "ustawą o ochronie danych osobowych") i ustawą nr. 480/2004 Coll., W sprawie niektórych usług informacji społecznej, z późniejszymi zmianami. Gansa zastosował niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 13 ustawy o ochronie danych osobowych i zapewnia przestrzeganie wymogów poufności i innych zasad etycznych podczas przetwarzania danych osobowych.

A. PERSONAL DATA PROCESSING

For the purposes of the Information Note a "Customer" shall be a natural person using Dermacol Online Store and website whose personal data are processed by Dermacol within the meaning of Article 4(e) of the Personal Data Protection Act. The Customer is a personal data subject within the meaning of Article 4(d) of the Personal Data Protection Act.

Dermacol is the personal data "Controller" within the meaning of Article 4(j) of the Personal Data Protection Act.

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dla celów noty informacyjnej "Klientem" jest osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego Gansa i strony internetowej, której dane osobowe są przetwarzane przez Gansa w rozumieniu art. 4 (e) ustawy o ochronie danych osobowych. Klient jest podmiotem danych osobowych w rozumieniu art. 4 (d) ustawy o ochronie danych osobowych.

Gansa jest  "kontrolerem" danych osobowych w rozumieniu art. 4 lit. j) ustawy o ochronie danych osobowych.

Rejestracja klienta

Jeżeli Klient zarejestruje się na stronie internetowej www.dermacol.pl, taka rejestracja wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych do celów, na które Klient wyraził zgodę w trakcie rejestracji. Klikając przycisk "ZAREJESTRUJ", Klient udziela dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rejestracji (np. w celu utworzenia i zarządzania kontem klienta, pozyskania i użytku wpłaty itp.). Zaznaczając pola w formularzu rejestracyjnym, Klient udziela dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu podanym obok pojedynczego pola (np. wysyłanie osobistych wiadomości). Jeżeli Klient nie zaznaczy żadnego pola, jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji. Jeżeli Klient zaznaczy tylko niektóre pola, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach podanych obok zaznaczonych pól oprócz celu rejestracji. Klient jest uprawniony do anulowania rejestracji w dowolnym czasie za pomocą sformuowanego i wyraźnego pisemnego oświadczenia skierowanego do Dermacolu przesłanego pocztą lub e-mailem na adres eshop@dermacol.cz. Po anulowaniu rejestracji przetwarzanie danych osobowych Klienta dla wszystkich celów, na które Klient wyraził zgodę podczas rejestracji, ulega rozwiązaniu.

Do celów rejestracji i innych możliwych celów, na które Klient wyraził zgodę w formularzu rejestracyjnym, przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia, hasło i płeć.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rejestracji i ewentualnych innych celów, na które Klient wyraża zgodę w formularzu rejestracyjnym, udzielana jest na czas rejestracji Klienta; nie później jednak niż 20 lat po jego przyznaniu.

Dostęp do wyżej wymienionych danych osobowych może być zapewniony następującym odbiorcom danych osobowych zgodnie z art. 4 (o) ustawy o ochronie danych osobowych: Site One, s. r. o., Identyfikator firmy: 27398471, z siedzibą w Krouzova 3038/14, 143 00 Praga-Modřany, zarejestrowany w Rejestrze Spółek prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, Insert 110279, który zarządza systemem informacyjnym firmy Dermacol oraz świadczy usługi informatyczne na rzecz Dermacol i Dermacol sro, Company ID: 35798734, z siedzibą w Príjazdná 7 / A, 831 07 Bratysława, zarejestrowane w Rejestrze Spółek prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, Insert 22740 / B, z którym Dermacol dzieli bazę danych w ramach holdingu firm.

Prawa klienta jako podmiotu danych

TKlient jest uprawniony do dochodzenia swoich praw zgodnie z art. 11, 12 i 21 ustawy o ochronie danych osobowych w każdym momencie. Klient ma prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie bezpłatnie, żądać dostępu do swoich danych osobowych, żądać sprostowania wszelkich niedokładnych, nieaktualnych lub niepełnych danych osobowych, wymagać zablokowania, zakończenia przetwarzania jego danych osobowych. Dane osobowe lub usunięcie danych osobowych, wymagające informacji o przetwarzaniu danych osobowych itp. Klient może dochodzić powyższych praw, wysyłając zapytanie na adres e-mail Dermacol pod adresem eshop@dermacol.cz lub pisemną prośbę do adres siedziby Dermacol. Jeśli Klient stwierdzi lub założy, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ochroną prywatności lub wbrew przepisom prawa, ma prawo zażądać wyjaśnień i / lub usunięcia nieprawidłowości. Klient jest również uprawniony do zgłaszania organowi ochrony danych wszelkich braków w zakresie ochrony danych osobowych w celu podjęcia działań administracyjnych.

B. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Strona internetowa Dermacol na stronie www.dermacol.pl zapisuje pliki cookie na urządzeniach użytkowników witryny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki danych zapisywane przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym po załadowaniu strony internetowej. Pliki te umożliwiają stronie regularne działanie i zapamiętanie akcji, ustawień lub preferencji użytkownika. Pliki cookie nie stanowią zagrożenia dla komputera lub urządzenia mobilnego; są one jednak ważne dla ochrony prywatności, ponieważ umożliwiają przechowywanie informacji o korzystaniu ze strony internetowej.

Dermacol wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i dostosowywania treści witryny do preferencji użytkownika.

 
Jakie rodzaje plików cookie używa witryna:

 

Pliki cookie umożliwiające ogólne działanie strony internetowej

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie jest wymagana żadna zgoda na ich użycie. Bez tych plików cookie, niektóre funkcje strony internetowej nie są możliwe.

Wydajnościowe pliki Cookies

Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje o odwiedzanych stronach internetowych. Korzystając ze strony internetowej wyrażasz zgodę na przechowywanie tych plików cookie na Twoim urządzeniu. Pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, np. jakie witryny odwiedzają najczęściej i czy otrzymują jakiekolwiek komunikaty o błędach ze strony internetowej. Pliki cookie nie zbierają żadnych danych identyfikacyjnych o użytkowniku; wszystkie informacje są zagregowane, a zatem anonimowe. Pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia działania witryny.

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie zapamiętują wszystkie twoje wybory i na tej podstawie zwiększają wygodę użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Korzystając ze strony internetowej wyrażasz zgodę na przechowywanie tych plików cookie na Twoim urządzeniu.

Za pomocą funkcjonalnych plików cookie strona internetowa może zapamiętać Twoje wybory lub aktualny stan strony internetowej (np. pokazany ostatni zwiastun, typ urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu do strony internetowej), rozszerzając funkcjonalność strony internetowej zgodnie z Twoimi potrzebami. Te pliki cookie mogą również zapamiętać zmiany rozmiaru czcionki, rodzaju czcionki i innych części witryny użytkownika. Informacje zbierane za pomocą tych plików cookie mogą być anonimowe i nie śledzą twoich działań podczas odwiedzania innych stron internetowych.

Pliki cookie umożliwiające kierowanie reklam online

Te pliki cookie zbierają informacje na temat Twoich nawyków przeszukiwania i kierują reklamy odpowiednio do twoich zainteresowań i osobowości.

Te pliki cookie są używane w celu lepszego ukierunkowania reklam dla użytkowników. Są również używane w celu ograniczenia reklamy indywidualnego użytkownika i zwiększenia skuteczności kampanii reklamowych. Pliki cookie są zwykle umieszczane na stronie internetowej przez osoby trzecie za zgodą operatora strony internetowej. Pliki cookie pamiętają, że użytkownik odwiedził witrynę i udostępniał te informacje innym przedmiotom. Często wiążą się z funkcjonalnością strony internetowej dostarczanej przez inny podmiot.

Pliki cookie innych firm

Dermacol pozwala niektórym partnerom biznesowym wykorzystywać pliki cookie za pośrednictwem strony internetowej firmy w celu świadczenia wybranych usług firmie. Obejmują one w szczególności analizy poziomu wykorzystania strony internetowej, działań rynkowych i marketingowych. Ponadto Dermacol wykorzystuje Google Analytics do śledzenia poziomu wykorzystania witryny i ruchu.

Jak wyłączyć pliki cookie ?

Użytkownik może wyłączyć przechowywanie i używanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Przeglądarkę internetową można zwykle ustawić tak, aby zawsze pytała użytkownika przed zapisaniem pliku cookie, niezależnie od tego, czy użytkownik chce zapisać plik cookie, czy nie. Pliki cookie można również całkowicie zablokować w ustawieniach przeglądarki. Jednak w takim przypadku niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie. W przeglądarce internetowej możliwe jest również usunięcie plików cookie już zapisanych na urządzeniu.

Więcej informacji na temat sposobu regulowania korzystania z plików cookie można znaleźć na stronie: www.youronlinechoices.com. Powyższa strona internetowa nie jest obsługiwana przez Dermacol, a Dermacol nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryny.